• Arnestedet historisk bilde

Arnestedet Eiendom AS
Arnestedet Eiendom er Tromsø Kommunes eget eiendomsselskap. Selskapet er 100 % eid av Tromsø Kommune.

 

Selskapets målsetning
Å være en langsiktig aktør i eiendomsmarkedet og bidra til utvikling av eiendommer til beste for Tromsø Kommune.

 

Selskapsstruktur

Arnestedet Eiendom selskapsstruktur jan 2018

 

Formål
I vedtektene står det i §3: Selskapets formål er leie, eie, kjøpe, utvikle, bebygge, utleie og salg av eiendommer. Selskapet kan kjøpe og selge aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper. Selskapet skal ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov som foreligger i kommunens økonomi og planverk.

 

Finansiell informasjon
Se link: www.proff.no/selskap/arnestedet-eiendom-as

 

Grunnlagt 1972
Opprinnelig ble selskapet grunnlagt under navnet Tromsø Industripark i 1972.

I november 2013 ble selskapet tilført til sammen 6 eiendommer, med en taksert verdi på 112 millioner. Eiendommene inngår som egenkapital i selskapet.

 

Historisk navn
Navnet ble valgt på grunnlag av at den første eiendommen på Stakkevollvegen som ligger på et sted som het Arneberget - og ettersom dette var det sentrale stedet for selskapet - valgte en gi selskapet navnet Arnestedet Eiendom AS.

Arnestedet: Definisjonen på et arnested er mange, nav, bykjerne, knutepunkt, sentral, brennpunkt, midtpunkt, men også en definisjon på det stedet en bor, der en kommer fra om det er hus, leilighet, hytte eller iglo.