Innsigelse fra Fylkesmannen vedrørende flystøy på Einerhagen

I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen har Fylkesmannen levert innsigelse og bedt om ytterligere tiltak vedr. flystøy.

Vi har derfor fått gjennomført målinger og kommet med nye forslag til tiltak. Dette ble oversendt Fylkesmannen i juli 2019, og vi venter nå på tilbakemelding.

Se facebook for oppdateringer.

Recent Posts
Ta kontakt!

Send oss en e-post, så svarer vi så snart vi kan!