Mye spennende på gang

Vi skaper muligheter for Tromsø

Einerhagen – et godt sted å leve

Beliggenhet

En helt ny bydel kommer etter hvert til å etableres mellom Rypevegen og Ærfuglvegen på Langnes. Einerhagen vil huse i overkant av 600 to-, tre- og fireroms leiligheter for folk flest. Det er vanskelig å si noe konkret om byggestart, men prosessen med regulering av området er kommet langt.

Nært viktig knutepunkt

Einerhagen får vestvendt beliggenhet og umiddelbar nærhet til arbeidsplasser, skole, barnehage, handel, friluftsområder, sykehuset og universitetet. Det er viktig og bra. Vår visjon er først og fremst å gjøre Einerhagen til et godt sted å leve.

Planleggingen er allerede i gang. Vi vil ha deg med på laget.

Arnestedet Eiendom planlegger flere hundre nye boliger på Storelva.
Men før det kan skje, må det settes opp trafikklys i krysset fra hovedveien.

Seks moderne bytun med 400 til 500 nye boliger er under planlegging på en femti måls stor tomt på Storelva på Kvaløya.  Det er kommunens eget selskap Arnestedet Eiendom som står bak de storslagne planene. Prosjektet har fått navnet Storelvtun.  

I første omgang er det planlagt å bygge 170 boliger. Det er alt Arnestedet får lov til før ny Kvaløyforbindelse er på plass. Frem til den nye brua fra Langnes til Selnes blir bygget, er det tilnærmet byggeforbud på Kvaløya. Odd Harald Eriksen, prosjektleder i Arnestedet, forteller imidlertid til Nordlys at de 170 boligene på Storelva har ligget i planene i lang tid, og at de derfor ikke har trengt å søke om dispensasjon.

Med først 170 nye boliger og etter hvert rundt 400 nye boliger, vil trafikkmengden i krysset økes kraftig, og Statens vegvesen vil ikke akseptere bygging av nye boliger før krysset oppgraderes. De mener at krysset bør gjøres om til et fullkanalisert kryss med lysregulering. Dette vil i så fall bli det første lyskrysset på Kvaløya.

Eriksen forteller at detaljprosjektering av krysset vil skje i samarbeid med vegvesenet og at krysset vil bidra til at det blir bedre adkomst til boligområdet og samtidig prioritere bussen på hovedvegen.

Lavblokker og rekkehus

Den femti måls store tomta som skal tas i bruk ligger rett over Storelva skole og Storvollen barnehage.

Ifølge Eriksen skal de nye boligene skille seg fra de andre boligene på Storelva.

– Tanken er at vi skal bygge lavblokker og rekkehus. Boligene skal bli et supplement til eneboligene på Strand og resten av Storelva, og vi skal ha en miks av litt mindre leiligheter. Dette kan være et godt tilbud til folk som ønsker å flytte ut av eneboliger og inn i mindre og moderne bygg, sier Eriksen.

Stakkevollvegen 25-27

Reguleringsplan for eiendommen forventes lagt ut til offentlig ettersyn før jul 2019.

Planen er å rive eksisterende bebyggelse og legge til rette for 170 topp moderne senior- og ungdomsboliger.

Videre skal det bygges et større kontorbygg og et sambrukshus med fasiliteter for alle beboere og leietakere på området.

Det skal også bygges et større parkeringsanlegg under bakken.

Prosjekt Blomsterbyen

– Sosial boform skaper lykke

På Stakkevollvegen 25 skal vi bygge smarte seniorboliger, ungdomsboliger, næringsbygg, flerbrukshus og parkering.

Konseptet er drevet av innovasjon i samarbeid med SINTEF – og utformes med fokus på verdien av et sosialt felleskap

– på tvers av aldersgrupper.

Ta kontakt!

Send oss en e-post, så svarer vi så snart vi kan!