Leverandørinformasjon

Vi ber våre leverandører om å fakturere i EHF-format (alle våre selskaper er ELMA-registrert). Alternativt kan følgende e-postadresser under brukes som direkte innlesing til vårt økonomisystem. Faktura må være godt merket med prosjekt og hvem som har bestilt.

Kontakt

Tllf.: +47 468 37 845
E-post: even@arnestedet.no

Adresse

ARNESTEDET EIENDOM AS
Postboks 232
9253 Tromsø

Besøksadresse:
Grønnegata 65
(Ring på “Andre leietakere”)