Økonomi

Arnestedet Eiendom AS (AE) er 100 % eid av Tromsø kommune. Konsernet består pr 31.12.21 av morselskapet AE og fire heleide datterselskaper, samt et deleid selskap.

Generalforsamling ble avholdt 30 April 2021 som fastsatte årsregnskapet 2020.

 

2020 2019 2018
Sum driftsinntekter
4 909
3 702
3 504
Driftsresultat
-300
-1 873
-2 145
Resultat før skatt
260
-1 249
12 263
Årsresultat
200
-976
12 648
Sum eiendeler
117 816
122 521
133 514
Valuakode
NOK
NOK
NOK

Det vises til årsregnskapet for nærmere redegjørelse.

Årsrapporter:

Kontakt

Tllf.: +47 468 37 845
E-post: even@arnestedet.no

Adresse

ARNESTEDET EIENDOM AS
Postboks 232
9253 Tromsø

Besøksadresse:
Grønnegata 65
(Ring på “Andre leietakere”)