Partnere

Arnestedet Eiendom AS utvikler eiendommer innenfor boligsegmentet.

Til våre ulike prosjekter innen bolig og næring trenger vi stabile og solide partnere, som sammen med oss kan utvikle og realisere prosjektene. Det kan være partnerskap med private eiendomsutviklere, boligbyggelag eller offentlig aktører. Det er et mål å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og på den måten bidra til bærekraftig byutvikling.

Våre samarbeidspartnere så langt er:

www.econor.no ; sammen med EcoNor AS og Frabene AS utvklet og ferdigstilte vi prosjektet Mellomvegen 33 med 33 leiligheter og 28 parkeringsplasser sentralt på Tromsøya.

www.totaleiendom.no ; sammen med William Eiendom konsernet er vi i gang med prosjektet Storelvtun, med til sammen 170 leiligheter og rekkehus på Kvaløya utenfor Tromsø.

Vi ønsker partnere inn i prosjektene av flere grunner:

  • Tilfører kapasitet til utvikling og gjennomføring
  • Mulig finansieringskilde i tidlig fase
  • Vil redusere risikoen i prosjektet
  • Partnere tilfører prosjekter kompetanse

Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt

Tllf.: +47 468 37 845
E-post: even@arnestedet.no

Adresse

ARNESTEDET EIENDOM AS
Postboks 232
9253 Tromsø

Besøksadresse:
Grønnegata 65
(Ring på “Andre leietakere”)