Trosser rekordpriser og bygger byens billigste boliger